TEN.
TEN.
free delivery across cardiff. enter code CDFFREE at checkout

focus on print

browse our selection of works by wales' leading contemporary artists 

carwyn evans print.jpg
 

TEN.

 

 

TEN is a timely + indicative take on the traditional gallery model, part online gallery, part members club. focussed on delivering an uniquely personal service, TEN throws aside the notion of agent as middle man by actively bring clients + artists together to develop a deeper understanding of their practice, resulting in collectors who have a rich appreciation of the work they own

-----

mae TEN yn ffurf cyfoes + amserol ar yr oriel draddodiadol, yn rhannol oriel ar-lein a chlwb aelodau. gan ddarparu gwasanaeth personol, tafla TEN y syniad o asiant fel dyn canol o'r neilltu trwy fynd ati i ddod a chleientiaid ac artistiaid at ei gilydd, gan ddatblygu dealltwriaeth dyfnach o'u gwaith. arweinia hyn at gasglwyr sydd â gwerthfawrogiad cyfoethog o'r gwaith y maent yn berchen

 
 
 

paintings

 
as 15.jpg
 

BY INVITATION

 

 

gallery clients receive membership to our exclusive preview club by invitation with which comes a host of benefits. clients receive early access to artworks, invitations to launch parties alongside privileged access to a number of exclusive events

-----

derbynia gleientiaid llu o fanteision wrth ddod yn aelodau o glwb by invitation yr oriel - gan gynnwys mynediad i'r gweithiau celf diweddaraf gan artistiaid cyfoes mwyaf blaenllaw cymru, gwahoddiadau i bartion lansio ynghyd â mynediad breintiedig i nifer o ddigwyddiadau'r byd celf

password required

 
 
 
 
16.jpg
 

mailing list

access newly released artworks, magazine articles + public events

 
 

ceramics

 
talariagallery_susanphillips-no14-image4-original2_1.jpg
 
 

TEN's previous incarnations - project/ten a nomadic pop-up gallery, and later gallery/ten a bricks + mortar space on windsor place, cardiff - has lead the way for establishing a new gallery model, fitting for the developing demands and desires of today's art collectors 

TEN has helped foster the careers of such emerging artists as carwyn evans, seren morgan jones, molly rooke + john abell whilst also representing established welsh artists, such as elfyn lewis, andre stitt, iwan bala, sue williams + laura ford. TEN continues to support the future of its artists + aims to bring emerging + new talents to the forefront of welsh art

-----

arweiniodd ymgnawdoliadau blaenorol TEN - fel oriel grwydrol pop-up project/ten, ac yn ddiweddarach fel gallery/ten, oriel brics + morter ym mhlas windsor, caerdydd - tuag at sefydluffurf newydd ar oriel gelf, un sydd yn ymateb i ofynion a dyheadau casglwyr celf heddiw

ers 2010, mae TEN wedi helpu meithrin gyrfaoedd cenhedlaeth o artistiaid sy'n dod i'r amlwg megis carwyn evans, seren morgan jones , molly rooke + john abell tra'n cynrychioli artistiaid cymreig sefydledig, megis elfyn lewis, andre stitt, iwan bala, sue williams + laura ford. parha TEN i gefnogi dyfodol ei hartistiaid, gan osod y sefydledig, y newydd  + rhai sy'n dod i'r amlwg ym mlaen y gad o celf cymreig

 
 
 

sculpture

 
banner.jpg