TEN.

OFF-SITE EXHIBITION

ANDRE STITT

ASTRO-CIVICS

 
studio.jpg
 

TEN.


part home gallery, part members club, TEN is a timely + indicative take on the traditional gallery model

the TEN home gallery acts as the hub for gallery exhibitions + couples as a by appointment viewing space in-between shows. the gallery also works with its artists, alongside public + private institutions to host events for its clients + followers that enrich their knowledge + appreciation of contemporary art

-----

mae TEN yn ffurf cyfoes + amserol ar yr oriel draddodiadol, yn rhannol oriel cartref a chlwb aelodau

gan ddarparu gwasanaeth personol, tafla TEN y syniad o asiant fel dyn canol o'r neilltu trwy fynd ati i ddod a chleientiaid ac artistiaid at ei gilydd, gan ddatblygu dealltwriaeth dyfnach o'u gwaith. arweinia hyn at gasglwyr sydd â gwerthfawrogiad cyfoethog o'r gwaith y maent yn berchen

 

 

LOCATION


TEN. home gallery + viewing space 

143 donald street  |  roath

cardiff  |  cf24 4tp | uk

view map

open by appointment

 
 
 
 

BY INVITATION


gallery clients receive membership to our exclusive preview club by invitation with which comes a host of benefits. clients receive early access to artworks, invitations to launch parties alongside privileged access to a number of exclusive events

-----

derbynia gleientiaid llu o fanteision wrth ddod yn aelodau o glwb by invitation yr oriel - gan gynnwys mynediad i'r gweithiau celf diweddaraf gan artistiaid cyfoes mwyaf blaenllaw cymru, gwahoddiadau i bartion lansio ynghyd â mynediad breintiedig i nifer o ddigwyddiadau'r byd celf

 

password required

 
 
 

paintings

 
as 15.jpg
 

mailing list

access newly released artworks, magazine articles + public events

 
 
 
16.jpg
 

HISTORY


TEN's previous incarnations - project/ten a nomadic pop-up gallery, and later gallery/ten a bricks + mortar space on windsor place, cardiff - has lead the way for establishing a new gallery model, fitting for the developing demands and desires of today's art collectors 

TEN has helped foster the careers of such emerging artists as carwyn evans, seren morgan jones, molly rooke + john abell whilst also representing established welsh artists, such as elfyn lewis, andre stitt, iwan bala, sue williams + laura ford. TEN continues to support the future of its artists + aims to bring emerging + new talents to the forefront of welsh art

-----

arweiniodd ymgnawdoliadau blaenorol TEN - fel oriel grwydrol pop-up project/ten, ac yn ddiweddarach fel gallery/ten, oriel brics + morter ym mhlas windsor, caerdydd - tuag at sefydluffurf newydd ar oriel gelf, un sydd yn ymateb i ofynion a dyheadau casglwyr celf heddiw

ers 2010, mae TEN wedi helpu meithrin gyrfaoedd cenhedlaeth o artistiaid sy'n dod i'r amlwg megis carwyn evans, seren morgan jones , molly rooke + john abell tra'n cynrychioli artistiaid cymreig sefydledig, megis elfyn lewis, andre stitt, iwan bala, sue williams + laura ford. parha TEN i gefnogi dyfodol ei hartistiaid, gan osod y sefydledig, y newydd  + rhai sy'n dod i'r amlwg ym mlaen y gad o celf cymreig

 
 
 

ceramics

 
talariagallery_susanphillips-no14-image4-original2_1.jpg
 

sculpture

 
banner.jpg