TEN.

ELFYN LEWIS : LLANW  |  TIDE

LAUNCH : SATURDAY 3 MARCH  |  2.00 - 5.00

IMG_3539.jpg

 

ELFYN LEWIS

LLANW  |  TIDE

3 MARCH - 28 APRIL 2018

TEN.  HOME GALLERY

143 DONALD STREET  |  ROATH

CARDIFF  |  CF24 4TP


TEN is pleased to present a new body of abstract paintings by renowned welsh artist elfyn lewis. the exhibition, lewis’ third solo show with TEN., will feature 20+ new works on paper + board depicting vivid landscapes abstracted to the point of ambiguity. revelling in paint as a material, lewis’ work is the result of numerous processes, reactive gestures and loose mark-making, revealing the history of the work’s construction on the textured surface

 

ELFYN LEWIS: born in porthmadog, north wales, elfyn lewis’s distinctive abstract paintings are held in a number of public + private collections. his work has been widely exhibited throughout the uk + worldwide. in 2009 lewis was awarded the gold medal for fine art at the national eisteddfod of wales + later went on to be named welsh artist of the year in 2010. his love of place is a clear strand throughout his work which are, as he describes, ‘layered time after time until the upper layer explodes and transforms from its volcanic creation into a vivid landscape’

-----

cyflwyna TEN gorff newydd o baentiadau abstract gan yr artist amlwg elfyn lewis. cynhwysa’r arddangosfa  yma - ei drydedd gyda TEN -  20+ o weithiau newydd sy’n cyfleu tirwedd – a hwnnw wedi’i bortreu yn amhosib i’w adnabod. yn amlwg wrth ei fodd a phaent fel deunydd, deillia gwaith lewis o nifer o brosesau, ystumiau adweithiol a marciau rhydd, gan ddatgelu hanes creu’r gwaith ar yr arwyneb

wedi'i eni ym mhorthmadog, mae peintiadau haniaethol lliwgar elfyn lewis wedi’u harddangos yn helaeth dros brydain + ledled y byd, ac yn rhan o gasgliadau sefydliadau cyhoeddus + phreifat. yn 2009 dyfarnwyd y fedal aur am gelfyddyd gain i lewis yn eisteddfod genedlaethol cymru + yna yn 2010 cafodd ei enwi yn artist y flwyddyn cymru. mae ei gariad o le yn elfen amlwg drwy gydol ei waith sydd, fel y mae'n disgrifio, yn 'haen ar ben haen ... nes bod yr haen uchaf yn ffrwydro, gan drawsnewid eu creadigaeth folcanaidd yn dirlun lliwgar’


LAUNCH

SATURDAY 3 MARCH  |  2.00 - 5.00

OPEN SAT + SUN [3/4 MARCH] |  11.00 - 5.00


 

DATES

5 MARCH - 28 APRIL 2018

OPEN BY APPOINTMENT

info@gallery-ten.co.uk  |  02920 600 495


 

OPEN HOUSE WEEKEND

24/25 MARCH 2018

ANYTIME BETWEEN 11.00 - 5.00


 

LOCATION

143 DONALD STREET  |  ROATH

CARDIFF  |  CF24 4TP

map