TEN.

CONTACT  |  CYSYLLTWCH

smj 7.jpg

part home gallery, part members club, TEN is a timely + indicative take on the traditional gallery model

-----

mae TEN yn ffurf cyfoes + amserol ar yr oriel draddodiadol, yn rhannol oriel cartref a chlwb aelodau


TEN. home gallery

143 donald street  |  roath

cardiff  |  cf24 4tp |  wales

view map

 

monday - sunday

open by appointment

info@gallery-ten.co.uk   |   029 2060 0495


all artworks featured on this website are available to view by appointment at any time

info@gallery-ten.co.uk   |   029 2060 0495


subscribe to our newsletter


 

HISTORY  |  HANES


TEN's previous incarnations - project/ten a nomadic pop-up gallery, and later gallery/ten a bricks + mortar space on windsor place, cardiff - has lead the way for establishing a new gallery model, fitting for the developing demands and desires of today's art collectors

TEN has helped foster the careers of such emerging artists as carwyn evans, seren morgan jones, molly rooke + john abell whilst also representing established welsh artists, such as elfyn lewis, andre stitt, iwan bala, sue williams + laura ford. TEN continues to support the future of its artists + aims to bring emerging + new talents to the forefront of welsh art

-----

arweiniodd ymgnawdoliadau blaenorol TEN - fel oriel grwydrol pop-up project/ten, ac yn ddiweddarach fel gallery/ten, oriel brics + morter ym mhlas windsor, caerdydd - tuag at sefydluffurf newydd ar oriel gelf, un sydd yn ymateb i ofynion a dyheadau casglwyr celf heddiw

ers 2010, mae TEN wedi helpu meithrin gyrfaoedd cenhedlaeth o artistiaid sy'n dod i'r amlwg megis carwyn evans, seren morgan jones , molly rooke + john abell tra'n cynrychioli artistiaid cymreig sefydledig, megis elfyn lewis, andre stitt, iwan bala, sue williams + laura ford. parha TEN i gefnogi dyfodol ei hartistiaid, gan osod y sefydledig, y newydd  + rhai sy'n dod i'r amlwg ym mlaen y gad o celf cymreig