LAURA EDMUNDS

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“VISUAL ARTIST LAURA edmunds is concerned with the temporal, ambiguity + melancholy and HOW this manifests itself through approaches to drawing.”

laura edmunds is a welsh artist from cardiff, currently based at KARST studios in plymouth. edmunds is a lecturer at plymouth college of art and the PAC home administrator at plymouth arts centre. in 2014 edmunds returned to the united kingdom from australia, where she had completed an MFA with distinction at curtin university, WA

edmunds is concerned with the temporal, ambiguity + melancholy + how this manifests itself through approaches to drawing. reflecting on the idea that we attempt to control existence by creating structures + boundaries, she is concerned with alluding to this collective inner turmoil through drawing. her work is concerned with temporality, the body + bodies and the discreet. considering the drawn mark as a method of searching for meaning, she is concerned with the ability to communicate liminality, ambiguity + ambivalence

-----


laura ddmunds yn artist cymreig o caerdydd, cymru. lleoli ar hyn o bryd yn stiwdios karst yn plymouth, laura hefyd yn ddarlithydd yn y coleg plymouth o gelf a gweinyddwr cartref PAC yng nghanolfan gelfyddydau plymouth. yn 2014 dychwelodd laura i'r deyrnas unedig o awstralia, lle bu'n wedi cwblhau MFA gyda rhagoriaeth yn y brifysgol curtin, WA

laura yn ymwneud â tymhorol, amwysedd + melancholy ac mae hyn yn amlygu ei hun drwy ymagweddau at arlunio. myfyrio ar y syniad bod yn ceisio rheoli bodolaeth drwy greu ffiniau strwythurau +, laura yn ymwneud â alluding at y cythrwfl mewnol ar y cyd drwy arlunio. ei gwaith yn ymwneud â temporality, y corff + cyrff a'r synhwyrol. ystyried y marc tynnu fel dull o chwilio am ystyr, mae hi'n ymwneud â'r gallu i gyfathrebu liminality, amwysedd + amwysedd


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


LIMINAL STRUCTURES  |  TEN.  |  143 DONALD STREET  |  CARDIFF