NEREA MARTINEZ DE LECEA

hansaviertel, 2017 acrylic on canvas  190 x 300cm price on application

 

nerea martinez de lecea is an interdisciplinary artist working in photography, video, installation, multimedia and drawing. in 2010, she won the award for fine art at the national eisteddfod of wales with ‘untitled’, a video + series of digital prints. her latest works are described as digital paintings. the paintings are meticulously created through creating a palette of flat colour on the ‘page’ + using a brush tool to add, remove, blend + paint the image in multiple layers, building up the image much as a 'real' painter would

 

martinez de lecea’s work has been exhibited + screened internationally including: the saatchi gallery, london; museum of contemporary art, taipei; arnolfini, bristol; chapter, cardiff; copenhagen contemporary art centre; singapore art museum and somerset house, london

-----

mae nerea martinez de lecea yn artist rhyngddisgyblaethol sy'n gweithio gyda ffotograffiaeth, fideo, gosodwaith a darlunio. yn 2010, enillodd y wobr am gelfyddyd gain yn eisteddfod genedlaethol cymru gyda 'dideitl', fideo + cyfres o brintiau digidol. disgrifir ei gwaith diweddaraf fel peintiadau digidol. caiff y paentiadau eu creu'n ofalus trwy greu palet o liw gwastad ar y 'dudalen' + yna defnyddia ‘frwsh’ i ychwanegu, tynnu, cyfuno + paentio'r ddelwedd mewn haenau lluosog, gan adeiladu'r ddelwedd yn union fel peintiwr 'go iawn'

 

mae gwaith martinez de lecea wedi cael ei arddangos + sgrinio'n rhyngwladol gan gynnwys: oriel saatchi, llundain; amgueddfa gelf gyfoes, taipei; arnolfini, bryste; chapter, caerdydd; canolfan gelf gyfoes copenhagen; amgueddfa gelf singapore a somerset house, llundain


SELECTED WORKS  |  GWAITH DETHOL

more available to view on request