SARAH POLAND

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“SARAH POLAND’S recent work - a series of paintings, lithographs and drawings entitled the intimacy of liminal spaces - is inspired by her years living off-grid in an eighty-acre welsh oak woodland”

sarah poland was born in inverness in 1974 and graduated with a ba [hons] from edinburgh college of art before completing a mfa at aberystwyth school of art in 2015

poland's practice is very much about the materiality of paint and the act of painting. in painting she seeks something of the immediacy of drawing: its explosiveness, brevity, rawness and also a type of mark-making that is not consciously directed and informs both the beginning and the final stages of making an image. paintings can be weighty, at the same time possessed with a lightness of spirit – both of which are inescapably a part of nature. she believes that nature and landscape can be a metaphor for human experience and that this can help to create a depth of perception

-----

roedd sarah poland pwyl eni yn Inverness yn 1974 a graddiodd gyda BA [Anrh] o'r coleg Celf Caeredin cyn cwblhau MFA yn aberystwyth ysgol gelf yn 2015

ei gwaith diweddar - cyfres o baentiadau, lithograffau a darluniau o'r enw agosatrwydd o fannau trothwyol - yn cael ei ysbrydoli gan ei blynyddoedd yn byw oddi ar y grid mewn coetir derw cymreig wyth deg erw. arferion gwlad pwyl yn llawer iawn am y perthnasedd o baent ac y weithred o beintio. mewn peintio iddi geisio rhywbeth o uniongyrchedd arlunio: ei explosiveness, yn gryno, rawness a hefyd yn fath o wneud marciau sydd heb ei gyfeirio yn ymwybodol ac yn hysbysu yn y dechrau a'r camau olaf o wneud delwedd. Gall paentiadau fod yn swmpus, ar yr un pryd yn meddu gyda ysgafnder ysbryd - mae'r ddau ohonynt yn anochel yn rhan o natur. mae'n credu y gall natur a thirwedd fod yn drosiad am brofiad dynol ac y gall hyn helpu i greu dyfnder o ganfyddiad

 


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

INSTALLATION VIEWS  |  GOLWG AR YR ORIEL


TEN.  |  143 DONALD STREET + WINDSOR PLACE  |  CARDIFF