ARTWORKS

MAKE AN APPOINTMENT

LOCATION

 

 

TEN is pleased to present summer / haf, the gallery’s annual summer show - a mixed exhibition of new work by the gallery's artists. highlights include new paintings on board by catrin llwyd evans + andre stitt, intimate print works by artist sue williams plus a new figurative ceramic from natalia dias

the gallery is hosting a SUMMER GARDEN PARTY on saturday 11 august 11.00 - 2.00, no appointment necessary

----

mae TEN yn falch o gyflwyno summer / haf, sioe haf flynyddol yr oriel - arddangosfa gymysg o waith newydd gan artistiaid yr oriel. mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys paentiadau newydd ar fwrdd gan catrin llwyd evans + andre stitt, gwaith print gan yr artist sue williams, yn ogystal a ceramig ffigurol newydd gan natalia dias

bydd yr oriel yn cynnal PARTI ARDD YR HAF ar ddydd sadwrn 11 awst 11.00 - 2.00, ni fydd angen apwyntiad

 


 

S U M M E R  /  H A F

30 JULY - 26 AUGUST 2018

OPEN BY APPOINTMENT

 

appointments can be made online [below], via email, over the phone or through our social channels

we welcome correspondence in welsh + english

info@gallery-ten.co.uk

+44 | (0)2920 600 495

location

 


ARTWORKS

a full list of artworks will be made available 30 july after the by invitation weekend

catrin llwyd evans

green tree + mountain, 2018

oil on board