TEN.

JOHN ABELL

b.1986

john abell - banner.jpg
 

john abell is a visual artist most identifiable for his collection of eclectic wood block prints exploring life, love, lust + the human condition

abell was born in cardiff in 1986 and graduated from camberwell college of art + design in 2009. he has exhibited widely and his prints + publications are included in museums, libraries + national collections worldwide, including the victoria + albert museum, london; national museum of wales, cardiff; the british museum, london; the national library of australia, canberra; the national library of canada, ottowa + columbia university library, new york

-----

mae john abell yn artist gweledol sydd yn adnabyddus am ei gasgliad o brintiau bloc pren sy'n archwilio bywyd, cariad, chwant a’r cyflwr ddyno

ganwyd yng nghaerdydd ym 1986 a graddiodd o goleg celf camberwell yn 2009. mae wedi arddangos ledled prydain ac yn ewrop ac mae ei brintiau a’i gyhoeddiadau yn rhan o gasgliadau amgueddfeydd, llyfrgelloedd a casgliadau cenedlaethol ledled y byd, gan gynnwys amgueddfa victoria ac albert, llundain; amgueddfa genedlaethol cymru, caerdydd; yr amgueddfa brydeinig, llundain; llyfrgell genedlaethol awstralia, canberra; llyfrgell genedlaethol canada, ottowa a llyfrgell prifysgol columbia, efrog newydd

 

AVAILABLE WORKS | GWEITHIAU CELF


 
 

RECENTLY SOLD ARTWORKS