TEN.

carwyn evans

b.1979

ce1.jpg
 

carwyn evans RCA graduated in 2011 with a masters degree in sculpture from the royal college of art, london

evans works in mixed media + installation to explore issues related to his individual sense of place. he has exhibitied throughout the uk + internationally including, fraser gallery, oriel mostyn + the national museum of wales

-----

graddiodd carwyn evans o coleg celf brenhinol llundain gyda gradd meistr cerflunio yn 2011

gweithia carwyn mewn cyfrwng cymysg, ffotograffiaeth a gosodweithiau er mwyn archwilio materion yn ymwneud gyda'i synnwry o le. mae evans wedi arddangos yn eang ym mhrydain + ledled y byd gan gynnwys fraser gallery, oriel mostyn + amgueddfa genedlethol cymru

 

AVAILABLE WORKS | GWEITHIAU CELF


 
 

RECENTLY SOLD ARTWORKS