CARWYN EVANS RCA

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“Carwyn Evans’ skill is in making work that can transcend one set of meanings, opening it out to encompass us all — Sean Edwards”

carwyn evans RCA graduated in 2011 with a masters degree in sculpture from the royal college of art, london. evans works in mixed media + installation to explore issues related to his individual sense of place. he has exhibitied throughout the uk + internationally including, fraser gallery, oriel mostyn + the national museum of wales.

his first solo exhibition 'that morning he watched the dawn' took place at oriel davies gallery, newtown which contained work that reflects evans’ personal experiences while exploring broader social + political shifts in rural wales. much of his practice has focused on his ‘migration’ from an upbringing in rural ceredigion to the welsh capital cardiff in order to pursue an artistic career. reflecting on the impact of his leaving, the subsequent void left behind [both physical + cultural], and the consequence of change are all themes explored in his work. at the same time, a recent photographic series gives voice to individuals who have recently migrated and relocated to the artist’s homeland, to allow room for an alternative perspective. evans represents these concerns using a pared down sculptural aesthetic, working with both existing and specifically produced [and often highly crafted] objects + images.

-----

graddiodd carwyn evans o coleg celf brenhinol llundain gyda gradd meistr cerflunio yn 2011. gweithia carwyn mewn cyfrwng cymysg, ffotograffiaeth a gosodweithiau er mwyn archwilio materion yn ymwneud gyda'i synnwry o le. mae evans wedi arddangos yn eang ym mhrydain + ledled y byd gan gynnwys fraser gallery, oriel mostyn + amgueddfa genedlethol cymru

roedd ei sioe unigol gyntaf ‘y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri’ yn oriel davies, y drenewydd, yn cynnwys gwaith a adlewyrchai brofiadau personol evans tra hefyd yn archwilio newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ehangach yng nghefn gwlad cymru.
mae llawer o waith evans wedi canolbwyntio ar 'fudo' o'i fagwraeth yng ngheredigion wledig i brifddinas cymru caerdydd, er mwyn dilyn ei yrfa artistig. adlewyrchu ar effaith ei ymadawiad, y gwacter a adawyd ar ôl (ffisegol a diwylliannol), a chanlyniad newid yw’r themau o dan sylw yn ei waith. mae evans yn defnyddio arddull cerfluniol sydd wedi ei symleiddio, gan weithio gyda gwrthrychau sy’n bodoli’n barod a rhai a gynhyrchwyd yn benodol (ac sy’n aml wedi eu gwneud yn grefftus iawn)


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


GWITH  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF

 

NEW WELSH ART  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF

 

i  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF