CATRIN LLWYD EVANS

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“CATRIN LLWYD EVANS’ SMALL SCALE PAINTINGS, OFTEN OILS AND WATERCOLOURS, INVESTIGATES AND CHALLENGES OUR SENSE OF PLACE AND BELONGING.”

llwyd evans was awarded the peter prendegast drawing prize in her foundation year at coleg menai in 2008, before gaining a fine art degree from the university of wales institute cardiff in 2010. her paintings considers the industrial landscape + explore the unseen, the everyday + the mundane in a loose, painterly method, at times veering towards the abstract

-----

dyfarnwyd wobr darlunio peter prendegast i llwyd evans yn ei blwyddyn sylfaen yng ngholeg menai yn 2008, cyn ennill gradd celfyddyd gain o brifysgol caerdydd cymru yn 2010. ystyria ei pheintiadau y dirwedd ddiwydiannol gan archwilio'r anweledig a’r cyffredin mewn arddull rhydd, arluniol sydd ar adegau’n gwyro tuag at yr haniaethol


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery


 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


BLIND SPOT  |  TEN.  |  143 DONALD STREET