ELFYN LEWIS

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“ELFYN LEWIS’ love of place is a clear strand throughout his work which are, as he describes, ‘layered time after time until the upper layer explodes and transforms from its volcanic creation into a vivid landscape”

born in porthmadog, north wales, elfyn lewis’s distinctive abstract paintings are held in a number of public + private collections. his work has been widely exhibited throughout the uk + worldwide. in 2009 lewis was awarded the gold medal for fine art at the national eisteddfod of wales + later went on to be named welsh artist of the year in 2010. his love of place is a clear strand throughout his work which are, as he describes, ‘layered time after time until the upper layer explodes and transforms from its volcanic creation into a vivid landscape’

-----

wedi'i eni ym mhorthmadog, mae peintiadau haniaethol lliwgar elfyn lewis wedi’u harddangos yn helaeth dros brydain + ledled y byd, ac yn rhan o gasgliadau sefydliadau cyhoeddus + phreifat. yn 2009 dyfarnwyd y fedal aur am gelfyddyd gain i lewis yn eisteddfod genedlaethol cymru + yna yn 2010 cafodd ei enwi yn artist y flwyddyn cymru. mae ei gariad o le yn elfen amlwg drwy gydol ei waith sydd, fel y mae'n disgrifio, yn 'haen ar ben haen ... nes bod yr haen uchaf yn ffrwydro, gan drawsnewid eu creadigaeth folcanaidd yn dirlun lliwgar’

 


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


SUMMER  |  TEN.  |  143 DONALD STREET  |  CARDIFF

 

HIRAETH  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF

 

BEAUTIFUL MISTAKE  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF