HELEN BOOTH

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“helen booth graduated in 1989 from wimbledon school of art. her tutors were bernard cohen + george blacklock. in 2012 helen won the pollock krasner foundation award for painting. she lives + works in wales”

booth’s understated yet powerful abstracted landscapes are, in her own words, ‘gestural images, offering a personal view of transcendent nature’. inspired by the welsh winter light, silver, black, grey and white, booth strives to capture the flattening quality of it, the way it turns everything into line, making geometry of landscapes + rock formations + distilling everything else – skeletal trees + melancholy weather - to scratches, scuffs + scars

 -----

graddiodd helen booth o ysgol gelf wimbledon ym 1989. ei thiwtoriaid oedd bernard cohen + george blacklock. yn 2012 enillodd wobr baentio ymddiriedolaeth pollock krasner. mae hi'n byw + yn gweithio yng nghymru

dywed booth am ei thirweddau pwerus ond cynnil ei bod yn '...ddelweddau ystumiol, gan gynnig barn bersonol o natur trosgynnol'. wedi'i hysbrydoli gan olau gaeafau cymreig, arian, du, llwyd + gwyn, ymdrecha booth i ddal ansawdd y golau, y ffordd y mae'n troi popeth i mewn i linell, gan wneud geometreg o dirweddau + ffurfiannau craig + distyllu popeth arall - coed noeth + tywydd gwyll - i grafiadau, sgraffiadau + creithiau


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF