IWAN BALA

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“IWAN bala’s multiple award winning practice has recently centred around the culture of the welsh language in its literature, with poetry, hymns + anthems taking centre stage in his raw, immediate + text-heavy work”

iwan bala is an established artist, writer + lecturer based in wales. bala has exhibited widely, with works in private + numerous public collections including the national museum of wales [the derek williams collection], contemporary art society for wales + the national library of wales. he has published books + essays on contemporary art in wales + is a frequent lecturer on the subject

-----

mae iwan bala yn adnabyddus fel artist, awdur a darlithydd. canolbwynt gwaith diweddara bala yw diwylliant yr iaith gymraeg â’i llenyddiaeth, gyda barddoniaeth, emynau + anthemau yn amwlg yn ei waith cignoeth, uniongyrchol + llawn ysgrifen

mae bala wedi arddangos yn eang, gyda’i waith yn rhan o gasgliadau preifat + nifer o gasgliadau cyhoeddus gan gynnwys amgueddfa genedlaethol cymru [casgliad derek williams], cymdeithas celf gyfoes i gymru + llyfrgell genedlaethol cymru. mae wedi cyhoeddi llyfrau a thraethodau ar gelf gyfoes yng nghymru + wedi darlithio yn aml ar y pwnc


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

INSTALLATION VIEWS |  GOLWG YN YR ORIEL


TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF