MOLLY GOLDWATER

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“goldwater describes her practice as a mixture of applications amplifying the varying speeds + passing of time involved in making the work; some slow, methodical + meditated, others fast + impulsive. the juxtaposing of these elements are a key theme throughout her work”

molly goldwater is a painter + printmaker from cardiff. having studied her foundation degree in art + design and BA painting at camberwell college of art, london [2008-12], goldwater gained a masters degree in multidisciplinary printmaking from UWE bristol in 2015

goldwater describes her practice as a mixture of applications amplifying the varying speeds + passing of time involved in making the work; some slow, methodical + meditated, others fast + impulsive. the juxtaposing of these elements are a key theme throughout her work

-----

mae molly goldwater yn baentwraig + gwneuthurwraig print o gaerdydd. wedi astudio gradd BA paentio yng ngholeg celf camberwell, llundain [2008-12], enillodd goldwater ol-radd MA mewn printio aml-ddisgyblaeth o UWE bryste yn 2015

disgrifia goldwater ei gwaith fel cymysgedd o farciau sy'n ymhelaethu ar dreuliad amser + cyflymder amrywiol y broses o greu ei gwaith; rhai’n araf, wedi’u hystyried + yn drefnus, eraill yn gyflym + byrbwyll. mae cyfosod yr elfennau hyn yn thema allweddol drwy gydol ei gwaith


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


SHIFTING PLANES  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF

 

ALL IN BETWEEN  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF