SUE WILLIAMS

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas  190 x 300cm  price on application

“the work is raw + accomplished; strong, charged + challenging in its links to contemporary lives + the sexualisation of western society”

sue williams was born in cornwall + has lived and made her career in wales over the last twenty years. williams is a prominent artist with a recognised body of work + an exhibition history of both solo + group shows on five continents. the work is raw + accomplished; strong, charged + challenging in its links to contemporary lives + the sexualisation of western society. williams continues to explore + challenge the fantasies of feminism, sexuality, gender + culture in her work, in doing so she offers her passionate + direct response to the complex world of human frailty

-----

ganwyd sue williams yng nghernyw + mae wedi byw + dilyn ei gyrfa yng nghymru dros yr ugain mlynedd diwethaf

mae williams yn artist amlwg gyda corff cydnabyddedig o waith + hanes o arddangosfeydd unigol + grwp dros bum cyfandir. mae’r gwaith yn amrwd + cyflawn; cryf + heriol yn ei chysylltiadau a bywydau cyfoes + rhyw o fewn cymdeithas orllewinol. parha williams i archwilio + herio ffantasïau ffeministiaeth, rhywioldeb, rhyw + diwylliant yn ei gwaith ac wrth wneud hynny, mae'n cynnig ei hymateb angerddol + uniongyrchol i'r byd cymhleth o wendid dynol


S E L E C T E D W O R K S

click the image for full details

ring the gallery / text the gallery / email the gallery

 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


MY CHERRY BOMB | TEN x STUDIO 18 | PONTYCYMER

I SEE RED  |  TEN.  |  143 DONALD STREET  |  CARDIFF

 

TOUCHY  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF

 

NEW WELSH ART  |  TEN.  |  WINDSOR PLACE  |  CARDIFF