TEN.

sue williams

 

TOUCHY insitu 2 72.jpg
 

sue williams was born in cornwall + has lived and made her career in wales over the last twenty years

williams is a prominent artist with a recognised body of work + an exhibition history of both solo + group shows on five continents. the work is raw + accomplished; strong, charged + challenging in its links to contemporary lives + the sexualisation of western society. williams continues to explore + challenge the fantasies of feminism, sexuality, gender + culture in her work, in doing so she offers her passionate + direct response to the complex world of human frailty

-----

ganwyd sue williams yng nghernyw + mae wedi byw + dilyn ei gyrfa yng nghymru dros yr ugain mlynedd diwethaf

mae williams yn artist amlwg gyda corff cydnabyddedig o waith + hanes o arddangosfeydd unigol + grwp dros bum cyfandir. mae’r gwaith yn amrwd + cyflawn; cryf + heriol yn ei chysylltiadau a bywydau cyfoes + rhyw o fewn cymdeithas orllewinol. parha williams i archwilio + herio ffantasïau ffeministiaeth, rhywioldeb, rhyw + diwylliant yn ei gwaith ac wrth wneud hynny, mae'n cynnig ei hymateb angerddol + uniongyrchol i'r byd cymhleth o wendid dynol

 

AVAILABLE WORKS | GWEITHIAU CELF


 
 

RECENTLY SOLD ARTWORKS