SUSAN PHILLIPS

hansaviertel,  2017   acrylic on canvas   190 x 300cm  price on application

susan phillips studied a ba(hons) at falmouth college of arts, and has exhibited throughout the uk. in 2014 she was awarded the gold medal for craft + design at the national eisteddfod of wales, as well as being shortlisted for the soho sculpture prize. in 2016 her work was long-listed for the aesthetica art prize 

-----

astudiodd susan phillips ba (anrhydedd) yng ngholeg celfyddydau falmouth, ac mae wedi arddangos ledled y wlad. yn 2014 fe enillodd y fedal aur ar gyfer crefft + dylunio yn eisteddfod genedlaethol cymru, yn ogystal â bod yn y rhestr fer ar gyfer gwobr cerflun soho. ym 2016 roedd ei gwaith wedi'i restru ar gyfer y wobr celf aesthetica

 


SELECTED WORKS  |  GWAITH DETHOL

more works are available to view on request


 

EXHIBITIONS  |  ARDDANGOSFEYDD


TEN.  |  143 DONALD STREET  |  CARDIFF